dinsdag 12 april 2011

www.borrelofthepyramid.org online!

De Borrel of the Pyramid is ontstaan tijdens de lancering van het BoP Innovation Centre, oktober 2010. Althans, tijdens de borrel na afloop. Die avond bedachten we dat een en ander wel degelijk voor herhaling vatbaar was. Niet veel later was de woordspeling op de theorie van C.K. Prahalad een feit. Van de Borrel kwam het Blog en van het Blog kwam de Brainstorm.De Borrel of the Pyramid is een netwerk van jonge mensen dat borrelt, brainstormt en blogt over de Base of the Pyramid: de 4 miljard allerarmste mensen op deze wereld die gezamenlijk een enorme onontgonnen koopkracht vertegenwoordigen.

Check voor meer info: www.borrelofthepyramid.org

donderdag 24 maart 2011

Borrel of the Pyramid: Think Big, Start Small, Act Fast

De Borrel of the Pyramid. Een idee dat is ontstaan tijdens de lancering van het BoP Innovation Centre, in oktober 2010. Althans, tijdens de borrel na afloop. Die avond bedachten 5 jonge enthousiaste gasten dat een en ander wel degelijk voor herhaling vatbaar was. Niet veel later was de woordspeling op de theorie van C.K. Prahalad een feit. Van de Borrel kwam het Blog en van het Blog kwam de Brainstorm. Vanavond spraken we met Proportion Foundation en de MicroWaterFacility om een case voor te bereiden voor de allereerste Brainstorm of the Pyramid. Althans dat dachten we... De avond verliep namelijk totaal anders. Hieronder een impressie in de vorm van een verslag dat ik zojuist naar de mede-initiatiefnemers heb gestuurd.

"Bedenkers of the Pyramid,

Jullie hebben wat gemist. Want inspirerend was het. Hebben we eruit gehaald wat we wilden? Nee. Veel meer dan dat. Ik zal een en ander proberen samen te vatten in korte notulen, zonder de illusie te hebben de energie te kunnen beschrijven die er vanavond heerste in huize Claasen…

Doel van de avond was de case van Voltea, Proportion en MicroWaterFacility: 'Water in Bangladesh' voor te bereiden. Frederik en Thomas hebben ons echter uitgedaagd. Wat willen we met ons Borrel, Blog en Brainstorm of the Pyramid-concept bereiken? Waar willen we over 5 of 10 jaar staan? Creëren van een persoonlijk netwerk en personal branding is 1 ding. Legitiem ook, maar wat is onze echte droom? Een conferentie met 200 jonge mensen over de Base of the Pyramid? Veel te magertjes volgens Frederik. Fuzzy, haast onrealistische doelen moeten we ons stellen. Een groot dansfeest met 2000 man in 2015, genaamd the Bass of the Pyramid of the Beat of the Pyramid? Een flink private equity fonds genaamd de Bank of the Pyramid? Of een aaneenschakeling van landelijke Borrel of the Pyramid-netwerken over de gehele wereld, inclusief die landen waar we het over hebben? Onze droom is het verspreiden van het geloof dat we hebben in de onontgonnen markt die de BoP heet. Niet onder de Old Boys Networks, maar onder onze eigen generatie, of in ieder geval onder mensen die jong zijn van geest.

Het idee is als volgt: voor de eerste Brainstorm of the Pyramid vragen we iedere deelnemer om zijn eigen B. of the Pyramid te pitchen. Niet alleen een idee, maar ook de weg ernaar toe. Wat ga je doen om er voor te zorgen dat over 4 jaar 2000 man losgaan op de Bass of the Pyramid op de NDSM werf in Amsterdam Noord? Zo hard dat het doortrilt tot in Sub-Sahara Afrika. Korte pitches van max 5 minuten. Na een uur komen we op die manier tot misschien wel 15 tot 20 B's of the Pyramid. Al die B's rangschikken we in volgorde van haalbaarheid op een Roadmap. En om een en ander enigszins behapbaar te houden kiezen we aan het eind van de Brainstorm een stuk of 5 tot 8 B's waarmee we ook echt aan de slag gaan. De mensen van het eerste uur die er op 21 april bij zijn worden onze partners in crime om onze droom te verwezenlijken. We vormen groepen, iedereen schaart zich achter zijn of haar favoriete B en committeert zich daarmee om vanuit het Borrel of the Pyramid-netwerk die B ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

De Borrel of the Pyramid: Think Big, Start Small, Act Fast. Opdat de Pyramid zo snel mogelijk verandert in een Diamant…"

-----

Over het Borrel of the Pyramid-initiatief

De Borrel of the Pyramid is een netwerk van jonge mensen dat borrelt, brainstormt en blogt over de Base of the Pyramid: de 4 miljard allerarmste mensen op deze wereld die gezamenlijk een enorme onontgonnen koopkracht vertegenwoordigen. Het is een netwerk van mensen met een hart voor ondernemende ontwikkelingssamenwerking. Mensen die geloven in de kracht van ondernemerschap om de mensen die deel uitmaken van the Base of the Pyramid, echt mee te laten doen.

Een aantal keer per jaar komen tijdens de Borrel of the Pyramid mensen samen die geloven in de kracht van ondernemerschap om te komen tot duurzame oplossingen voor de problemen waar de allerarmsten in ontwikkelingslanden mee te kampen hebben.

De eerste Borrel of the Pyramid vindt plaats op donderdag 21 april in Amsterdam. Nieuwsgierig en wil je een uitnodiging ontvangen om de eerstvolgende Borrel of the Pyramid bij te wonen? Stuur dan een email naar borrelofthepyramid@gmail.com. Of kijk op onze website die binnenkort gelanceerd wordt: www.borrelofthepyramid.org. De Borrel of the Pyramid biedt plaats voor maximaal 25 mensen.

vrijdag 14 januari 2011

Aandachtspuntje voor Geert...

Gistermiddag was het zo ver. Na een lange weg van 2,5 jaar was het tijd om het Nutriënten Platform te lanceren. Wat begon als een informele werkgroep met uiteenlopende partijen om gezamenlijk fosfaatschaarste te agenderen, is inmiddels uitgegroeid tot een structureel netwerk van stakeholders uit alle verschillende relevante sectoren dat zich richt op het creëren van de randvoorwaarden voor een duurzamer nutriënten gebruik door de gehele waardeketen. Partijen actief in lobby, beleid, praktijk en onderzoek uit o.a. de watersector, landbouw en veeteelt, kunstmestindustrie, voedingsmiddelenindustrie, afvalverwerking komen in het Nutriënten Platform samen om gezamenlijk de transitie naar een duurzaam nutriënten gebruik te versnellen. Ik heb de mooie opdracht om als secretaris van dat netwerk alle eindjes aan elkaar te knopen. Leuk werk, al moet ik zeggen dat het een hele klus is geweest om al die partijen met al die verschillende belangen en perspectieven bij elkaar te krijgen en te houden de afgelopen tijd. Maar het is gelukt!

Voor diegenen die nu nog niet weten wat fosfaatschaarste is: De invloed van de mens op het functioneren van de aarde is vele malen groter dan ‘normale’ natuurlijke invloeden. Dat geldt ook voor de manier waarop wij met onze nutriënten omgaan, met als gevolg de vervuiling van oppervlaktewater, maar erger nog (althans voor de mens zelf) het opraken van fossiele fosfaaterts binnen nu en 100 jaar (fossiele fosfaaterts is de belangrijkste grondstof voor kunstmest). Dit met alle gevolgen van dien voor onze voedselvoorziening. Onze voedselvoorziening??? Daar hebben ze toch alleen in Afrika last van? Helaas, ook voor Nederlanders en Europeanen is dit een ontwikkeling waar men op z’n minst een ongemakkelijk gevoel van zou moeten krijgen. De Europese Unie beschikt namelijk niet over fossiele voorraden fosfaaterts, waar Marokko haast een wereldwijd monopolie heeft. Puntje voor Geert dit. Ik zou ze maar te vriend houden die Marokkanen... Om grote geopolitieke problemen te voorkomen moeten we er dan ook zo snel mogelijk voor zorgen dat we op een andere manier naar ons nutriëntengebruik gaan kijken.

Een gigantische uitdaging waar we op een integrale manier naar moeten kijken. Een uitdaging die alleen aan te pakken is als verschillende sectoren uit hun denkbeeldige hokjes stappen en grensoverschrijdend gaan denken en werken. Dat het Nutriënten Platform een bijdrage wil leveren aan het doorbreken van die grenzen was een van de boodschappen van mijn presentatie, die ik als kersverse secretaris van het Nutriënten Platform mocht geven. Blij dat ik niet een week later door m'n knie ben gegaan, want dan had ik er uberhaupt niet bij kunnen zijn...

Ikzelf heb in ieder geval na gister weer een gezonde dosis energie meegekregen. Dat zal ik ook hard nodig hebben om de komende maanden weer te duwen en te trekken aan al die partijen met al hun verschillende meningen en belangen... Voor een uitgebreider blog zie het NWP-weblog

maandag 22 november 2010

Cycle for Water

Joost Nooteboom en Michel Roodenburgh fietsen van Alaska naar Zuid Argentinië om aandacht te vragen voor het feit dat 900 miljoen mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

Cycle for Water Promo from Michiel & Joost on Vimeo.

dinsdag 16 november 2010

Een lesje in algemene kennis...

“Paul Crutzen! Weet je niet wie dat is? Nee sorry, hoezo? Ah. Nu snap ik waarom je reageerde alsof het een van de vele reacties is die we de afgelopen tijd kregen op het Nutrienten Platform in oprichting.” Aldus Gert de Bruijne, partner in crime in het agenderen van fosfaatschaarste, een tot nu toe onbekende maar nagenoeg zekere next inconvenient truth (zie youtube filmpje hieronder).

Ik tast nog steeds in het duister, totdat Gert me vertelt met wie ik de afgelopen weken een aantal keer achteloos heen en weer heb zitten mailen, zonder te beseffen met wie ik te maken heb. Paul Crutzen, grondlegger van de theorie waardoor het gat in de ozonlaag werd ontdekt en winnaar van de Nobelprijs voor de Scheikunde. Mea culpa, maar toen Crutzen zijn theorie ontwikkelde werd er aan mijn geboorte überhaupt nog niet eens gedacht en toen het gat in de ozonlaag werd ontdekt had ik net mijn eerste week op de peuterspeelzaal achter de rug... Geen excuus. Brundtland ken ik ook. Maar goed, feit is dat het er tijdens het opbouwen van mijn algemene kennis op een of andere manier tussendoor is geschoten. Voortaan zal ik beter opletten.

dinsdag 9 november 2010

Ontwikkelingshulp kun je heel goed zelf doen

7.45 uur. Ik zit tegenover huisgenoot Derk nu eens een keer niet in de veewagon naar Leiden Centraal, maar in een verlaten intercity naar Schiphol om daar over te stappen op de overvolle ambtenaarexpress naar Den Haag Centraal. Niet anders dan normaal lees ik de gratis kwaliteitskrant (?) De Pers. Al snel valt mijn oog op het artikel ‘Ontwikkelingshulp kun je ook heel goed zelf doen’, vlak naast een artikel met Fleur Agema van de PVV in de hoofdrol dat ik logischerwijs oversla. Zonder me uit te laten over de vraag of ik het eens ben met de 900 miljoen aan ontwikkelingshulp die geschrapt wordt, kan ik me zeker vinden in het intensiever betrekken van het bedrijfsleven bij de opgave om de 4 mrd mensen die de zogenaamde Base of the Pyramid vormen naar een hoger plan te tillen.

Het artikel gaat over het Katakle initiatief. Een clubje van ‘cijfermatig gedreven’ mensen; vijftig ondernemers, zakenmensen, advocaten en accountants als ‘alternatief ministerie voor ontwikkelingssamenwerking’. ‘Katakle zet nietin op grootschalige infrastructuur in grote steden, maar zet epicentra op in middelgrote dorpen. Openbare gebouwen met meerdere functies, zoals een school, medische post en een door vrouwen gerunde microkredietbank. Ook leren mensen er over aidspreventie, ondernemersvaardigheden en landbouwtechnieken.’ Op korte termijn wil Katakle nog eens 150 ondernemers en bedrijven mobiliseren voor funding.

Op m’n werk aangekomen pak ik meteen de telefoon om contact met Katakle op te nemen. Eens kijken wat ze met water doen. Dat blijkt veelal al integraal onderdeel uit te maken van de opgerichte epicentra, maar oud-directeur Elisabeth Roelvink staat zeker open voor contacten met de watersector. Goed begin van de dag.

Hoewel ik erg te spreken ben van dit soort initiatieven, die op een meer bedrijfsmatige manier gemanaged worden, lijkt ook hier vanuit de bedrijven die de funding verzorgen sprake te zijn van een gift. Op zich is dat natuurlijk geen probleem, zolang er lokaal ondernemerschap ontstaat en mensen ‘self-supporting’ worden. Maar op deze manier blijft ontwikkeling afhankelijk van de welwillendheid van, in dit geval, een groep bedrijven. Bedrijven die hun gift, zo heb ik me laten vertellen, in principe niet terug zien. Nog beter zou het volgens mij zijn als er bij de investerende partijen naast een maatschappelijke, ook een financiële prikkel is en investeringen terugverdiend worden. Bijvoorbeeld doordat private partijen investeren in de ontwikkeling van ondernemers die in een later stadium bijvoorbeeld potentiële lokale partners kunnen worden, waarmee ze kunnen gaan samenwerken. Een combinatie dus van het investeren in ontwikkeling en tegelijkertijd het creëren van een soort first mover advantage op een onontgonnen markt. Het werken in ontwikkelingslanden biedt Nederlandse bedrijven ook innovatiekansen omdat ze geconfronteerd worden met andere randvoorwaarden en uitdagingen. Makkelijker gezegd dan gedaan zullen velen zeggen. Ongetwijfeld, maar volgens mij wel de toekomst. Ook voor een deel van de watersector.