vrijdag 14 januari 2011

Aandachtspuntje voor Geert...

Gistermiddag was het zo ver. Na een lange weg van 2,5 jaar was het tijd om het Nutriënten Platform te lanceren. Wat begon als een informele werkgroep met uiteenlopende partijen om gezamenlijk fosfaatschaarste te agenderen, is inmiddels uitgegroeid tot een structureel netwerk van stakeholders uit alle verschillende relevante sectoren dat zich richt op het creëren van de randvoorwaarden voor een duurzamer nutriënten gebruik door de gehele waardeketen. Partijen actief in lobby, beleid, praktijk en onderzoek uit o.a. de watersector, landbouw en veeteelt, kunstmestindustrie, voedingsmiddelenindustrie, afvalverwerking komen in het Nutriënten Platform samen om gezamenlijk de transitie naar een duurzaam nutriënten gebruik te versnellen. Ik heb de mooie opdracht om als secretaris van dat netwerk alle eindjes aan elkaar te knopen. Leuk werk, al moet ik zeggen dat het een hele klus is geweest om al die partijen met al die verschillende belangen en perspectieven bij elkaar te krijgen en te houden de afgelopen tijd. Maar het is gelukt!

Voor diegenen die nu nog niet weten wat fosfaatschaarste is: De invloed van de mens op het functioneren van de aarde is vele malen groter dan ‘normale’ natuurlijke invloeden. Dat geldt ook voor de manier waarop wij met onze nutriënten omgaan, met als gevolg de vervuiling van oppervlaktewater, maar erger nog (althans voor de mens zelf) het opraken van fossiele fosfaaterts binnen nu en 100 jaar (fossiele fosfaaterts is de belangrijkste grondstof voor kunstmest). Dit met alle gevolgen van dien voor onze voedselvoorziening. Onze voedselvoorziening??? Daar hebben ze toch alleen in Afrika last van? Helaas, ook voor Nederlanders en Europeanen is dit een ontwikkeling waar men op z’n minst een ongemakkelijk gevoel van zou moeten krijgen. De Europese Unie beschikt namelijk niet over fossiele voorraden fosfaaterts, waar Marokko haast een wereldwijd monopolie heeft. Puntje voor Geert dit. Ik zou ze maar te vriend houden die Marokkanen... Om grote geopolitieke problemen te voorkomen moeten we er dan ook zo snel mogelijk voor zorgen dat we op een andere manier naar ons nutriëntengebruik gaan kijken.

Een gigantische uitdaging waar we op een integrale manier naar moeten kijken. Een uitdaging die alleen aan te pakken is als verschillende sectoren uit hun denkbeeldige hokjes stappen en grensoverschrijdend gaan denken en werken. Dat het Nutriënten Platform een bijdrage wil leveren aan het doorbreken van die grenzen was een van de boodschappen van mijn presentatie, die ik als kersverse secretaris van het Nutriënten Platform mocht geven. Blij dat ik niet een week later door m'n knie ben gegaan, want dan had ik er uberhaupt niet bij kunnen zijn...

Ikzelf heb in ieder geval na gister weer een gezonde dosis energie meegekregen. Dat zal ik ook hard nodig hebben om de komende maanden weer te duwen en te trekken aan al die partijen met al hun verschillende meningen en belangen... Voor een uitgebreider blog zie het NWP-weblog

1 opmerking: